leif´s hjemmeside                                med lydbøger til alkoholikere

 

Leif Børge Tingvad

Kvalifikationer

Jeg er et ærligt menneske - ikke alene ved at tale sandt, men ved at leve mit liv på en oprigtig og autentisk måde. Jeg er nede på jorden og uden forstillelse; Jeg er en reel person. Jeg tilgiver dem, der har gjort dig uret. Jeg giver altid folk en chance til. Mit ledende princip er barmhjertighed - ikke hævn. Jeg er venlig og generøs over for andre, og jeg har aldrig for travlt til at gøre en tjeneste. Jeg nyder at gøre noget godt for andre, selv hvis jeg ikke kender dem så godt. At behandle andre retfærdigt er et af mine grundlæggende principper. Jeg lader ikke mine personlige følelser påvirke beslutninger, der berører andre. Jeg giver alle en chance. Jeg har en stærk og sammenhængende opfattelse af et højere formål og en mening med universet. Jeg ved, hvor jeg passer ind i det større hele. Mine overbevisninger danner baggrund for mine handlinger og er en kilde til støtte for mig.

Jeg er en udadvendt folkepensionist. Jeg holder af at campere, gerne naturistcamping. Jeg er kendt for at være kvik, og god til at planlægge min indsats og løse dagsproblemer. Jeg er venlig og serviceorienteret, har evne til at skabe kontakt, og komme videre. Som kollega har jeg været afholdt, min hjælpsomhed, energi og gode humør, har givet mig mange rosende bemærkninger.  En arbejdsgiver har skrevet i en anbefaling: ”Det er attraktivt at arbejde sammen med Leif”. Jeg er ædru alkoholiker på tiende år.

 

Uddannelse

Oktober 2014                 Positiv psykologi og styrker. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Oktober 2010                 Tab, forandring og livsduelighed. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

April 2010                      Krisepsykologi overbygning. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Oktober 2009                  Krisepsykologi basis. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Marts 2009                     Konflikthåndtering. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

November 2008             Ensomhedens Sprog 2 Opfølgning. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Maj 2008                        Ensomhedens Sprog. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

November 2007             Beboerdemokratiet og samarbejdet medadministrationen. v. KAB på Klinten Rødvig

Marts 2007                     Den personlige samtale. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Oktober 2006                  Personlige ressourcer. v. Center for frivilligt socialt arbejde.

Januar 1994                   Indsatslederkursus, på Beredskabsstyrelsens Brandskole.

Oktober 1993                  Befalingsmandskursus, på Beredskabsstyrelsens Brandskole.                             

Oktober 1990                  Kursus i defibrillering, på Rigshospitalets Medicinske afd. B.

Marts 1987                     Ambulance 1, ved Landtransportskolen.

1962-1966                       Murerlære, svendeprøve bestået med bronzemedalje.

Juni 1962                        Mellemskoleeksamen.

 

Erhvervserfaring

 

2013-                               Ledsager.

                                       September. Ansat af Roskilde Kommune som ledsager for svagsynet.

2012-                               Formand

                                       Marts 2012. Valgt til formand for Roskilde Nord Boligselskab afdeling SVÆRDAGERGÅRD.

2011-                               Folkepensionist.

2010-                               Formand for Roskilde Nord Boligselskab

                                       Maj 2010. Valgt ind i organisationsbestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab som formand.

2009-                               Bestyrelsessuppleant.

                                       December 2009. Valgt til suppleant i organisationsbestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab.

2009-                               Representantskabsmedlem

                                       Marts 2009. Valgt til repræsentantskabet for Roskilde Nord Boligselskab.

2008-                               Bestyrelsesmedlem

                                       Marts 2008. Valgt til bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab afdeling SVÆRDAGERGÅRD.

2007-                               Delegeret

                                       Valgt til delegeret (af region 4) til servicekonference i Anonyme Alkoholikere.

2007-                               Bestyrelsessuppleant.

                                       Marts 2007. Valgt til suppleant i bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab afdeling SVÆRDAGERGÅRD.

2006-                               Det Udgående Team.

                                       Frivillig medarbejder i Det Udgående Team i Roskilde Amt. (Nu Region Sjælland).

2007-2011                      Delegeret . Til servicekonference i Anonyme Alkoholikere.

2005-2007                      Valgt til delegeret suppleant (af region 4) til servicekonference i Anonyme Alkoholikere.

2005-2007                      Grupperepræsentant.

                                       Valgt som grupperepræsentant til region 4 i Anonyme Alkoholikere.

2003– 2011                     Førtidspensionist.

                                      Den 01-10-2003 tilkendt førtidspension. Uarbejdsdygtig på grund af leddegigt.

1996-2003                        Forvalter i Ballerupcentret.

                                        Servicering og vedligeholdelse af stort butikscenter under Dades – Datea.

1969-1996                        Deltidsansat Brandmand ved Søllerød Brandvæsen.

                                        Sideløbende med mine skiftende fuldtidsjob, var jeg honorarlønnet deltidsbrandmand, og de sidste år, kørte jeg

              tillige som Indsatsleder ved brand.

1991-1996                        Fuldtidsansat chauffør ved Søllerød Brandvæsen.

                                        Brandvæsenet overtog i 1991 alt kommunal kørsel ved en større sammenlægning af brandvæsen, kørsel,

               hjælpemidler, madservice mm. Jeg kørte herfor i en turnusordning med alle nævnte opgaver.

1978-1991                        Chauffør, Plejehjemmet Frydenholm i Holte.

                                        Fuldtidsstilling med kørsel af hjemmeboende pensionister i handicapbus, til og fra daghjem, samt udbringning af

               mad.

1974-1978                        Bademester ved Skovlyskolens Svømmehal.

                                        Opsyn og livredning i forbindelse med aftenskole, idrætsklubber, og offentlig adgang. Aftenjob fra kl.14,30 til

                                       22,30.

1974-1978                      Chauffør, Plejehjemmet Frydenholm i Holte

                                       Udbringning af varm mad til hjemmeboende pensionister, kl.10,30 – 14,30

1972-1974                      Selvstændig, firmaet I/S Jet Puds.

                                       Specialfirma i tyndpudsning. Udførte bl.a. flere store opgaver for firmaet Jespersen og Søn, f.eks. Statshospitalet

                                       i Hillerød, ”Bryggergården” på Vesterfælledvej i København, samt Volvo – Bilia i Glostrup.

1967-1972                      Murersvend.

                                       Meget afvekslende arbejde i alle grene af faget, hos flere forskellige små murermestre i det meste af

                                       Nordsjælland.

1966-1967                       Aftjent værnepligt ved Nordsjællandske C.F. Kolonne i Hillerød.

1962-1966                        Murerlærling. Afsluttet med bronzemedalje.

1961-1962                        Arbejdsdreng, Lyngby Maskinsnedkeri.

1959-1961                        Bydreng, Lysemose Herremagasin Virum.

 

Fritidsinteresser

             Campingliv, naturen, naturisme, familiehygge, AA-service, og bestyrelsesarbejde.

Curriculum Vitae.

                                              18-09-2013.

Side 3